Đọc báo pháp luật - môi trường mới nhất 24h

Cần coi nước thải là tài nguyên

Cần coi nước thải là tài nguyên
Ngày Nước thế giới năm 2017 có chủ đề “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phải xử lý nước thải đảm bảo an toàn cho môi trường, tái…
list1
list2

Mới nhất