Đọc báo pháp luật - môi trường mới nhất 24h

Tháp Bình Sơn - Ngôi tháp huyền thoại

Tháp Bình Sơn - Ngôi tháp huyền thoại
Đây là một trong những ngôi tháp Việt cổ nhất, trang trí cầu kỳ nhất hiện nằm trong chùa Vĩnh Khánh, thường gọi là chùa Then ở xã Tam Sơn, Lập thạch, Vĩnh Phúc, đã được cấp bằng “Di tích…
list1
list2

Mới nhất